Multiplikationstabellen

Multiplikationstabellen

Träna på multiplikationstabellen

 

Träna – Testa

  • Börja med att träna in alla tal i multiplikationstabellen genom att skriva upp alla tal och träna på dem ex:

2*3=6

2*4=8

2*5=10

osv.

  •  Testa dig sedan i testet.
  • Klicka på VISA SVAR för att se vilka fel du hade.
  • Skriv de tal du hade fel på fem gånger på ett papper. Ex 5*4=20, 5*4=20 osv.
  • Gör testet igen