Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin är ett uppslagsverk som sedan länge har hjälpt folk att finna den information som de söker. Uppslagsverket är känt för att vara autentiskt och faktabaserat – samtidigt som det också är skrivet ur en objektiv synvinkel. Därför är nationalencyklopedins hemsida (www.ne.se) ett väldigt bra hjälpmedel till skolarbetet.

Fördelar/nackdelar

Några fördelar med ne.se:

  • Att hemsidan är objektiv är en klar fördel. Det går då att lita på att faktatexterna som man läser inte är påverkade av en politisk inriktning eller något liknande. Detta är något som många skolor och bibliotek har snappat upp – vilket gör att de flitigt använder sig av webbplatsen.
  • Sajten är välformulerad tack vare att experter inom olika ämnen har delat med sig av sin kunskap. Experterna har i sin tur fått hjälp av duktiga skribenter, något som har lett till att hemsidan är lätt att läsa. Varje artikel finns i olika svårighetsgrader också, från ”enkel” till ”lång”.
  • Sist men inte minst så är det också ett stort plus i kanten att denna webbplats har så många artiklar. Här kan man finna det man söker med ett nyckelord som enda hjälp. Information om det mesta mellan A och Ö!

En nackdel med ne.se:

  • Även fantastiska kunskapskällor har sina brister, och i det här fallet så är det att det kostar pengar att använda hemsidan. För en privatperson så kostar en prenumeration 59 kronor i månaden eller 599 kronor för ett år. Kanske inget jättebelopp, men ändå ett stort irritationsmoment att inte ha tillgång till fulla artiklar.

Sammanfattningsvis så kan man konstatera att nationalencyklopedin är en utav de mer pålitliga källorna på internet. Men smakar det, så kostar det och vill man använda denna webbplats så får man vara beredd på att få betala en del. I gentjänst får man dock tillgång till många välskrivna och fina artiklar!

Till Ne.se