so-rummet.se

En hemsida som är speciellt utformad till skolarbeten som handlar om de samhällsorienterade ämnena är so-rummet.se. Den täcker alla de fyra So-ämnena, det vill säga: Samhällskunskap, geografi, historia och religion.  Här finns material och artiklar som riktar sig till mellanstadiebarn likväl som de studerande på högskolan.

Vad är so-rummet.se?

So-rummet är en webbplats som elever ska kunna använda sig av i skolarbeten och en webbplats som lärare ska kunna använda sig av i undervisningen. Den innehåller välskrivna so-relaterade artiklar, men är också ett stort länkbibliotek. Länkarna kan vara till pedagogiska Youtube-videos, som då fungerar som ett komplement till texterna.

Sajten drivs av en man som heter Robert De Vries – en utbildad gymnasielärare inom tre av ämnena som sidan skriver om.

Fördelar/nackdelar

Att hemsidan är skriven ur en objektiv synvinkel – alltså att den är politisk och ideologiskt neutral – är väldigt bra och en klar fördel. Detta gäller alla ämnen på sidan. Den är också skriven av personer som är kunniga och professionella på sin sak, något som gör att sajten håller en hög kvalité. Det är också ett stort plus att det finns länkar till olika videos. Dessa videos hör till texterna och gör att man får en bättre förståelse.

Ett litet minus är dock att webbplatsen kan kännas ganska rörig, och ibland även svårorienterad. Det är alltså inte alltid helt lätt att finna det man söker på sajten. Något som bidrar till rörigheten är att många annonser hela tiden finns på sidan, vilket kan skapa förvirring.

Slutligen så kan man säga att so-rummet.se är en av de absolut bästa hemsidorna om man gör ett skolarbete som har med SO att göra. En webbplats i toppklass, med mycket bra information som man får ta del av. Ett besök på denna sajt rekommenderas starkt och lycka till med skolarbetet!

Till So-rummet.se