Att få tiden att räcka till våra barn är kanske vår tids största bekymmer. Många känner att vardagens krav är många. Efter en arbetsdag skyndar de flesta hem för att laga mat. Man kanske försöker klämma in lite motion och man vill gärna få några små, dyrbara sekunder med sina barn. Många upplever att de vill sitta med och göra läxorna. Men som många vittnar om kan det kännas dem övermäktigt. Som förälder känner sig de flesta dåligt pålästa och stressade över det faktum att de inte kan ge den hjälp de anser sina barn behöver.

Detta är konstigt i den bemärkelsen att vi nu har mer hjälpmedel till vårt förfogande än tidigare. Kanske ligger svaret i den bild som media målar upp om föräldraskap. Man kan lätt få för sig att alla andra föräldrar gör allt med sina barn och att man som förälder är dålig om man inte på egen hand bär sitt barn i dess utveckling. Kanske är det så att när det kommer till hjälpmedel som gagnar våra barn så skäms många föräldrar.

 Vanligare att anlita professionell hjälp.

Men faktum är fler och fler väljer att leja ut sysslor det som förr gjordes själv. Städning, däckbyte, cykelreparationer och liknande var förr självklara hemmasysslor. Nu är det inte alls ovanligt att man betalar för den hjälpen. Motiveringen är och har alltid varit att det sparar tid. Tiden med familjen är viktigare än något annat.

Ekvationen blir inte så svår för de flesta när man på ena sidan vill att ens barn skall få den utbildning som krävs i dagens samhälle och på andra sidan man vill ha tid till andra saker än tragglande av matematik.

 Brister i skolan.

Skolan har tidigare stått för en garanti när det gäller nivån av utbildning och gör väl det i viss mån fortfarande. Men konkurrensen är tuffare nu än för tidigare generationer. Man vill att ens barn skall få en optimal skolgång. Överbefolkade klassrum och lönemässigt omotiverade lärare ligger dock i fatet för skolan. Många föräldrar känner att de inte har det förtroende för skolan som den ser ut idag. 

Läxhjälp- en vändning för många.

Läxhjälp är ett hjälpmedel för den elev som behöver fördjupa sina kunskaper lite extra och få den där extra hjälpsamma knuffen åt rätt håll. Med en skola som mer och mer ser sina resurser indragna kan många elevers behov att bara bli sedda inte mötas. Att då få möjlighet att i lugn och ro läsa sina läxor och få guiding av en utbildad och erfaren mentor kan för eleven göra all skillnad. En skolgång fylld av ångest kan vändas till att en ung persons törst för kunskap väcks.

Det kan mycket väl bli så att framtidens skola använder läxhjälp som ett kontinuerligt verktyg. Kanske vi till och med kommer att få se hjälpmedlet fylla det hål som finns. Vi har redan sett hur betyg gått upp och många elevers skolgång blivit smidigare.  Med de resultaten kommer kanske fler föräldrar dra nytta av professionell läxhjälp för sina barns skull.