Babbel.com är en plattform som vill göra det enkelt att lära sig språk. Kurser finns på såväl nybörjarnivå som mer avancerad nivå, ofta med en prägel mot vanliga fraser och ord, snarare än grammatik.

Varför Babbel?

Det finns många språkappar att välja mellan, så varför just Babbel? Deras slogan är Språkinlärning som fungerar och har ett tydligt fokus på att snabbt kunna samtala på språket du vill lära dig, snarare än att börja med en djupdykning i grammatiken. Därtill, så finns även Babbel Live, där du får språklektioner i små grupper online.

babbel mobil

1.      Fokus på samtal

För den som först och främst vill lära sig att kommunicera på ett språk, så kan Babbel vara ett bra val. Medan mer traditionell undervisning ofta har fokus på grammatik i ett tidigt skede av undervisningen, så fokuserar Babbel mer på att lära användaren användbara fraser och ord.

Dock finns det på Babbel Live, och även i appen, möjlighet att få en djupare förståelse för exempelvis meningsuppbyggnad och böjningar av verb. För den som är mest intresserad av lingvistiken finns det möjligtvis bättre anpassade appar och läroverktyg för det.

2.        Babbel Live

Något som gör att Babbel sticker ut är möjligheten till språkundervisning med certifierade lärare. Med en lärare blir det lättare att träna på uttal, få bättre förståelse för grammatik och dessutom frasernas kulturella sammanhang. Lektionerna sker online i små grupper.

Det hålls mängder av lektioner varje vecka – hur många du kan vara med på, beror på vilket abonnemang du har. Allt från A1- till C1-nivå finns tillgängligt.

 

3.      Appen

Den interaktiva appen är användarvänlig och lättöverskådlig. Innan du börjar med ett språk på Babbel får du göra ett nybörjartest så att du börjar på rätt nivå för dig. Appen har en talfunktion så att du kan prata in orden du lär dig och få godkänt eller icke godkänt på ditt uttal.

babbel live

Babbelmetoden och hur du lär dig

Babbel har något som de kallar för Babbelmetoden, som de själva beskriver som den kortaste vägen till att lära sig kommunicera i ”riktiga livet”. De hävdar att metoden har empiriskt stöd av akademiker från exempelvis Yale och City University of New Tork.

Här är tre saker som kännetecknar Babbelmetoden:

 1. Vanliga konversationer. Lektionerna utgår från vanliga konversationer som sker mellan exempelvis vänner, familj eller kollegor.
 2. Inga robotröster. Rösterna i appen är från modersmålstalare – inte översättningsröster med robotröst. Det här gör det lättare att lära sig uttalet.
 3. Sätter sig i långtidsminnet. Babbel har målet att informationen ska sätta sig i långtidsminnet, genom övningar och kognitiva tekniker. Till exempel finns spel, podcasts och historier att ta del av.

Språken

På Babbel.com kan du lära dig följande språk:

 • Tyska
 • Spanska
 • Italienska
 • Franska
 • Portugisiska
 • De skandinaviska språken (Norska, danska, svenska)
 • Turkiska
 • Nederländska
 • Polska
 • Indonesiska
 • Ryska

 

Det är dock inte alla dessa språk som är kompatibla med Babbel Live.

babbel omdöme