Läxhjälp.com är ”Sveriges största bibliotek av läxhjälpare”. På portalen går det exempelvis att hitta lokala personer som kan hjälpa till med matte för lågstadieelever likväl som hjälp med utbildning i javascript. Dess bredd kommer från att studiehjälp presenteras både från Studdybuddy och My Academy.

Läs mer på Läxhjälp.com

(Läxhjälp.com ska ej förväxlas med läxhjälpen.com, dvs. denna webbplats. Det är två helt olika tjänster och företag som driver dessa två webbplatserna)


läxhjälp

Så fungerar läxhjälp.com

Den primära funktionen på Läxhjälp.com är att förmedla läx- och studiehjälp till allt från lågstadieungdomar till gymnasiestuderande. Dessutom går det att få hjälp i enstaka kurser på högre nivå – så som högskoleprov eller programmering.

  1. Välj ämne

På hemsidan väljs först ämne, i exemplet nedan önskas mattestöd på högstadienivå. Därefter väljs om undervisning ska ske online eller inte samt plats (ort).

söka läxhjälp

  1. Välj coach

Genom att klicka på ”Sök” visas profilerna på de läxhjälpare som passar sökningen. Dessa presenteras först i korthet och när man klickar på profilen visas en längre beskrivning av kompetensområden, intressen, utbildning och liknande. Med antal timmar menas hur många timmar som personen anlitats via läxhjälpsföretagen.

läxhjälpen

  1. Intresseanmälan

Sista steget är att skicka in en intresseanmälan. Den är inte bindande utan ligger till grund för pris och kommande upplägg.

Online eller i hemmet

De som beställer läx- eller studiehjälp kan få detta antingen via onlinelösningar eller genom att träffa läxhjälpare/coachen fysiskt.

Online

Med tekniska lösningar kan läxhjälp online vara tillgängligt nästan när som helst – och var som helst. Det är även vanligt att onlinelösningar är något billigare då någon transportsträcka inte uppstår.

Fysiskt

Att fysiskt träffas är ofta en bättre lösning för små barn eller personer som primärt behöver hjälp med motivationen. För vissa är det fysiska mötet helt nödvändigt för att lättare kunna diskutera, interagera och fokusera.

Drivs av:

Läxhjälp.com drivs av A Plus Education Group. De i sin tur driver barnvakt via Hey Kiddo , läxhjälp online via My Acadamy samt läxhjälp via Studdybuddy. På så vis kan läxhjälp.com ses som en samlingssida för den studiehjälp de erbjuder oavsett ålder, ämne eller studienivå.

Läxhjälp eller plugga via appar?

Det finns ett flertal studieappar som kan användas för att lära sig språk, matte, geografi eller svenska. Vad är bäst – egenstudier via appar eller läxhjälp? Egentligen är det två helt olika saker och för många ger en kombination bästa resultatet.

Appen – Appen kan jämföras med matte- eller svenskaboken. Du kan läsa, göra uppgifter och ”nöta på” med övningar så att kunskapen verkligen ska fördjupas.

Studiehjälp – Studiehjälp handlar mer om motivation, struktur och förklaringar. Med en god struktur och baskunskap, från studiehjälpen, kan sedan appar, böcker och andra övningar användas för att befästa kunskapen.

Som med all inlärning är den individuell och det viktigaste är att hitta sin väg till kunskap!