Studybuddy är ett företag som erbjuder läxhjälp för barn och unga i olika åldrar. Tjänsten syftar till att öka motivationen hos unga studerande eller för att förbättra studieresultaten. Tjänsterna är tillgängliga online men kan också fås i hemmet på flera olika orter.

  • Läxhjälp för barn och unga
  • Kan utföras online
  • Nöjdhetsgaranti
Läs mer på Studybuddy.se

Så fungerar Studybuddy

Studybuddy erbjuder läxhjälp för barn och unga, från lågstadiet upp till gymnasiet. Tjänsterna finns tillgängliga online men det finns även möjlighet till läxhjälp i hemmet på flera olika orter:

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Malmö
  • Lund
  • Uppsala
  • Västerås

För att komma i gång med läxhjälpstjänsterna görs en intresseanmälan online och inom 24 timmar tar en av företagets experter kontakt. I nästa steg handplockas en ”Studdy Buddy” utifrån den studerandes ålder, vilket ämne som ska studeras och huruvida tjänsten ska utföras online eller i hemmet.

Studybuddys  privatlärare består av toppstudenter på universitet eller ledande gymnasieskolor – givetvis med höga betyg och stora kunskaper i olika ämnen.

För vem?

Studybuddy.se erbjuder läxhjälp till barn och ungdomar i olika åldrar – från grundskolan upp till gymnasiet. För barn i lågstadieåldern finns alternativet ”Allmän läxhjälp” och för äldre går det att välja utifrån ämnen och specifika kurser.

Studybuddy erbjuder även läxhjälpstjänster till barn och unga med särskilda behov, så som ADHD, Dyslexi och skoltrötthet.

Priser hos Studybuddy

Priserna hos Studybuddy varierar och beror på vilken typ av läxhjälp som väljs. Läxhjälp för unga som går i högstadiet, där fokus främst ligger på att förbättra studieresultaten, kostar till exempel från 395 kronor per timme och då är studietillfällena mellan 90–120 minuter långa. Här finns möjlighet att köpa tjänster löpande eller som klippkort.

För barn som går i årskurs 1–6 är studietillfällena 90 minuter långa och kostar från 365 kronor per timme. Fokus är studieglädje och pluggteknik.