Att alla skall ha lika rätt till en utbildning har alltid varit en självklarhet i Sverige och visst är det så fortfarande. Alla barn har grundlagstadgad rätt till utbildning. Men många barn går ut ur skolan utan fullständiga betyg och många barn saknar den extra uppmärksamhet som de behöver. Överfulla klassrum, lärare som saknar den status och lön de är värda. Sprickorna i skolans fasad börjar synas och kommer att ge utslag i samhället.

Valår- privat eller kommunalt

2014 är det valår. Samtliga partier sätter full fokus på utbildning med skolturnéer över hela landet. Att politikerna säger att de vill satsa på skolan råder det ingen tvekan om och kanske kommer det se annorlunda ut efter valet. Men att lösa resursfrågan är inte lätt. Var skall pengarna tas ifrån?

 Privata skolor har på kort tid blivit ett allt mer populärt val. Föräldrar ser på den kommunala skolan som ett misslyckande och vill ge sina barn de  bästa möjligheterna. Man är helt enkelt beredd att satsa egna pengar.  Särskilt när det kommer till läxhjälp. Vilket ger resultat. Barn som får den extra hjälpen och uppmärksamheten får bättre betyg och förståelse för ämnena. Vilket lättar när de ska välja vidare utbildning. Vilket i slutändan leder till bättre jobb, högre upp i samhällstrappan.

De som inte har råd

På andra sidan har vi barn till de föräldrar som inte har råd med läxhjälp. Om de inte får hjälp från kommun och stat kommer deras barn gå utan extra resurser och därmed oundvikligen hamna efter. Vilket leder till att de sen får mindre val i sina liv när det gäller utbildningar och jobb. Vi har sett det förr i många andra länder. Klassiska exemplet är U.S.A där private tutoring länge har varit för de mer privilegierade. Klyftorna i Amerika är som bekant enorma och även om inte Sverige inte är där än så kan det vara dit vi är på väg.

Väljarna står inför ett val. Vad vill vi se? En starkare skola som har de resurser som behövs för att få med alla på tåget oavsett socioekonomisk bakgrund eller ett samhälle där barn till rika föräldrar får den bästa utbildningarna och jobben? Det kan bli en slags ny adel som växer fram ur det där makt mer eller mindre ärvs genom att man köper sig fram genom skolan.

Läxhjälp kan vara en sådan vattendelare men den kan om den används på rätt sätt ha precis den motsatta effekten.

Alla kan få hjälp

I och med att läxhjälp subventioneras genom rutavdraget kan många fler ha råd med den idag. Då blir det ett kraftfullt verktyg för att jämna ut oddsen för de barnen som kanske har stökiga hemförhållanden eller inte känner att de ha ro att studera i skolan. Läxhjälp kan vara det som överbryggar klyftorna i samhället då vi kan se de elever som kanske utan hjälpen skulle sakna betygen som krävs för att vidareutbilda sig. Skulle regeringen subventionera ännu mer skulle ännu fler ha råd med läxhjälp som i slutändan skulle leda till ett mer jämställt samhälle. Men då krävs det rejäla subventioner på upp till 80%. Om det nu är priset som avgör att inte alla tar hjälpen.

/ Daniel