Det är aldrig för sent att välja ny väg

Brandman, Lärare, Arkeolog eller Psykolog? Det är inte helt lätt att veta vad man vill bli redan på högstadiet. Några har vägen utstakad redan tidigt medan andra inte kommer veta vilken jobb de vill ha förrän de fått sitt första jobb. Men visst spelar utbildningsval in. Första steget kommer när valet till gymnasiet ska göras. Väljer man en allmän linje som Sam eller Natur ligger fortfarande valet öppet för framtiden. Vid val av mer praktiska utbildningar blir utbildningsvägen lite mer tydlig gällande vad yrket ska bli.

Vid val av högskoleutbildning blir det än mer specifikt att intresset och vilja styr. En del av högskoleutbildningarna är specialkonstruerade för att ge den utbildning som passar ett enda yrke (ex polishögskolan) samtidigt som vissa samhällsvetenskapliga inriktningar och enskilda kurser fortfarande bara breddar kunskapen och kommande val.

Aldrig för sent – Privata utbildningar

Glöm inte bort att det aldrig är för sent att välja ny väg. Oavsett om du har valt ett gymnasieprogram eller genomfört en högskoleutbildning är det aldrig försent att välja ny väg. Det finns flera folkhögskolor som har utbildningar i allt från fritidsledare till samtalsterapeut. Men en nackdel är att det inte alltid är helt lätt att komma in på dessa utbildningar. Är det många som söker kan betyg eller andra saker avgöra vilka som får komma in.

Utöver denna väg finns även privata utbildningsvägar. Företag som erbjuder utbildningar inom det område som de är specialister på. Axelssons är ett företag i Stockholm som erbjuder massageutbildning och Kognio ett företag i Lund som har utbildning i KBT. Har du intresse för något av dessa två ämnen kan det vara smart att läsa på och sätta sig in i vad det egentligen handlar om och vad man kan förvänta sig att utbildningen erbjuder. Massage vet du säkert vad det är – KBT är en terapiform som är väldigt vanlig i Sverige (Läs mer om Steg 1 Utbildning KBT).

Det spelar ingen roll om du väljer fel – Du kan alltid välja nytt.